Tag Archives: Kimi teste online

Test nga Kimia

22 Dhj

 

Test nga kimia (pytje dhe përgjigje)

 

Pytje dhe pergjigje do te shtohen vazhdimisht keshtuqe na vizitoni edhe ju vazhdimisht www.rapitful.blogspot.com

 

 

Çka është kimia

Çka është kimia organike

Çka është natyra

Cila është veçoria themelore e materies

Në çfarë lëvizje është materia në natyrë

Çka ndodh në materie gjatë lëvizjes

Çka janë përzierjet heterogjene

Si mund të jenë përzierjet sipas përbërjes së tyre 

Si shënohet simboli kimik i hidrogjenit

Çka paraqet ajri

Çka është ajri

Kur lirohet dioksidi i karbonit

A është ajri substancë e pastër apo përzierje

Cili përbërës i ajrit ka veti inerte

Në çfarë gjendje agregate gjendet uji në natyrë

Çka janë atomet

Çfarë ngarkese elektrike kanë elektronet

Çfarë ngarkese elektrike kanë protonet

Çka janë izotopet

Çka është masa atomike relative e një elementi

Nga kush përbëhet atomi

Cilat janë grimcat përbërëse të atomit

Çka është lidhja kovalente

Çka paraqet tretshmëria e një substance

Çka është përqindja e masës

Çka janë tretësirat

Prej kujt përbëhen tretësirat

Si mund të jenë tretësirat 

Çka janë reaksionet e analizës

Çka janë reaksionet e sintezës

Çka janë reaksionet ekzoterme

Çka janë oksidet

Çka janë oksidet acidike

Çka janë oksidet bazike

Çka janë oksidet amfoterne

Çka janë acidet

Çka janë bazat

Si formohen kripërat bazike

Çka janë elektrolitët

Si ndahen elektrolitet

Sa valent është karboni

Sa valent është azoti

Sa valent është oksigjeni

Sa valent janë elementet halogjene

Nga kush përbëhen karbohidratet