Test nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj

17 Pri

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi -Test (PYTJE DHE PËRGJIGJE)

Këtu kemi pytje dhe përgjigje nga gjuha shqipe dhe letërsia(shqipe dhe botërore),për secilën përgjigje klikoni mbi pytje dhe hapet përgjigja përkatëse.

Do të shtohen vazhdimisht pytje dhe përgjigje kështuqë na vizitoni prap

www.rapitful.blogspot.com
Çka është aforizmi ?
Fjala i skalitur do të thotë:
Në të gjitha veprat që i takojnë periudhës së njohur si Letërsia e Vjetër Shqiptare, mbizotëron motivi:
Në letërsi, kur një trupi a sendi i jepen atribute njerëzore, kemi të bëjmë më figurën e:
Në fjalinë “Ai nuk erdhi në dasmë”, theksi logjik bie mbi fjalën:
Në togfjalëshin “ceremoni martesore’’, fjala “martesore” është:
Çka është apostrofi ?
Çka janë dialektizmat ?
Çka janë huazimet ?
Çka është metonimi ?
Çka është onomatopeja ?
Çka është kiazma ?
Çka është pleonazmi ?

Cilat janë pasthirrmat onomatopeike(që imitojnë zëra të kafshëve dhe të sendeve)
Cilat janë pasthirrmat thirrore(që shërbejnë për thirrje)
Cilat janë pasthirrmat emocionale(që shprehin ndjenja)
Si ndahen pasthirrmat
E kundërta e hiperbolës është
Në fjaline:”Kujtohet si i ka ndihmue lypsat qe vijshin diten e shtune ne prakun e dyqanit kur ishte farkatar…
Në fjalinë ”Të punojmë si duhet” , trajta e shkurter të është për:
Cili nga këta shkrimtar i përket letersisë së rilindjes kombëtare
Sa kohe ka menyra lidhore

A është e vjetër gjuha shqipe
A zgjedhohet folja
Ç’është filmi
Ç’është gjuha
Ç’është kundrinori i drejtë dhe cilave pyetje ju përgjigjet
Ç’është proza
Ç’janë ninulat ose këngët e djepit
Ç’është Drama
Ç’është elegjia
Ç’është Himni
Ç’është Komedia
Ç’është kompozicioni
Ç’është njoftimi
Ç’është Perifraza
Ç’është poezia patriotike
Ç’është Reportazhi
Ç’është Simboli
Ç’është Subjekti
Çfarë është drama
Çfarë është elegjia
Çfarë është folja 
Çfarë është hiperbola
Çfarë është kryefjala
Çfarë është lidhëza
Çfare eshte personifikimi
Çfarë është romani
Çfarë është rrethanori
Çfarë është tregimi
Çfarë funksioni kryen mbiemri në fjali
Çfarë janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundërshtuese
Çfarë janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse
Çfarë janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtuese
Çfarë janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese
Çfarë lloj kënge është “Gjergj Elez Alija”
Çfarë roli kanë përemrat në fjali
Çfarë roli luan ndajfolja e kohës
Çfarë roli luan ndajfolja e mënyrës
Çfarë roli luan ndajfolja e sasisë
Çfarë roli luan ndajfolja e vendit
Cila është struktura e tregimit
Cila ishte poema e pare e botuar nga Filip Shiroka
Cilat janë bashkëtingelloret e gjuhës shqipe
Cilat janë dialektet e gjuhës shqipe
Cilat janë dialektet shqiptare
Cilat janë elementet kryesore të tregimit
Cilat janë etapat e zhvillimit në veprën epike
Cilat janë fjalët kryesore të një fjalie
Cilat janë format e fjalisë
Cilat janë format e pashtjelluara të foljes
Cilat janë gjinitë e emrave
Cilat janë gjinitë letrare
Cilat janë gjymtyrët kryesore të fjalisë 
Cilat janë kategoritë gramatikore të emrit
Cilat janë kategoritë gramatikore të foljes
Cilat janë lidhëzat bashkërenditëse
Cilat janë lidhëzat nënrenditëse
Cilat janë llojet e biblotekave
Cilat janë llojet e emrit
Cilat janë llojet e fjalive sipas kuptimit të tyre shprehës
Cilat janë llojet e foljes
Cilat janë llojet e gjinisë epike
Cilat janë llojet e ndajfoljes
Cilat janë llojet e përcaktorit
Cilat janë llojet e poezisë lirike
Cilat janë llojet e poezisë së lashtë lirike
Cilat janë llojet e poezisë së sotme lirike
Cilat janë llojet e rimave
Cilat jane llojet e romanit
Cilat janë llojet kryesore të gjinisë dramatike
Cilat janë llojet kryesore të romanit
Cilat janë mbaresat shquese për emrat e gjinisë mashkullore
Cilat janë mënyrat e foljes
Cilat janë mënyrat e pashtjelluara të foljeve
Cilat janë numrat e emrave
Cilat janë pjesë të pandryshueshme të ligjëratës
Cilat janë pjesët e ligjeratës
Cilat janë pjesët e ndryshueshme të ligjëratës
Cilat janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë
Cilat janë rasat e emrit
Cilat jane romanet e para ne letërsinë shqiptare
Cilat janë rregullat për zhvillimin e diskutimit
Cilat janë shenjat e pikësimit
Cilat janë shkallët e mbiemrave
Cilat janë shkallët e ndajfoljes
Cilat jane shkronjat e alfabetit shqip
Cilat janë shkronjat zanore shqipe
Cilat janë tri degët e mëdha të gramatikës
Cilat janë tri kohët themelore të foljeve
Cilat janë veprat e Ali Podrimjes
Cilat janë veprat e Naim Frashërit
Cilat janë veprat e Sami Frashërit
Cilat janë veprat letrare nga Gaqo Bushaka
Cilat janë veprat letrare të Çajupit
Cilat janë veprat letrare të Dritëro Agollit
Cilat janë veprat letrare të Dritëro Agollit
Cilat janë veprat letrare të Esad Mekulit
Cilat janë zanoret e gjuhës shqipe
Cilat kategori gramatikore ka emri
Cilat pjesë bëjnë në lirikën familjare
Cilën mbaresë shquese marrin emrat e gjinisë femërore
Cilët / Cilat janë lidhëzat ftilluese
Cilët / Cilat janë lidhëzat kohore
Cilët / Cilat janë lidhëzat krahasore
Cilët / Cilat janë lidhëzat kundërshtuese
Cilët / Cilat janë lidhëzat kushtore
Cilët / Cilat janë lidhëzat lejore
Cilët / Cilat janë lidhëzat mënyrore
Cilët / Cilat janë lidhëzat përmbyllëse
Cilët / Cilat janë lidhëzat qëllimore
Cilët / Cilat janë lidhëzat rrjedhimore
Cilët / Cilat janë lidhëzat shkakore
Cilët / Cilat janë lidhëzat shtuese
Cilët / Cilat janë lidhëzat veçuese
Cilët / Cilat janë lidhëzat vendore
Cilët / Cilat janë përbërësit kryesorë të fjalisë
Cilët / Cilat janë pjesët e pandryshueshme dhe të ndryshueshme të fjalisë
Cilët emra bëjnë pjesë në lakimin e dytë
Cilët janë gjymtyrët e dyta ose plotësit e fjalisë
Cilët janë gjymtyrët kryesorë të fjalisë
Cilët janë llojet e kallëzuesit
Cilët janë llojet e kundrinorit
Cilët janë llojet e përemrave
Cilët janë ndajfoljet e vendit
Cilët janë përemrat e pacaktuar 
Cilët janë përemrat e pacaktuar
Cilët janë përemrat pronorë
Cilët janë përemrat pyetës
Cilët janë përemrat vetor
Cilët janë përemrat vetvetorë
Cilët janë personazhet tek romani Kështjella
Cili është dokumenti i dytë i shkruar në gjuhën shqipe
Cili është dokumenti i parë i shkruar në gjuhën shqipe
Cili është libri i parë i shkruar në gjuhën shqipe
Cili është romani i parë në gjuhen shqipe
Cili lumë i ndan dy dialektet e shqipes
Cili përshkrim quhet i brendshëm
Cilin alfabet përdorë gjuha shqipe
Cilit grup të gjuhëve i takon gjuha shqipe
Ç’janë Përrallëzat (fabulat)
Ç’janë proverbat
Çka emërton kallëzuesi
Çka është alegoria
Çka është Alegoria
Çka është aliteracioni
Çka është anafora
Çka është anafora dhe çka është epifora
Çka është antiteza
Çka është apostrofa
Çka është asidenti
Çka është asonaca
Çka është autobiografia
Çka është bibloteka
Çka është bibloteka e shkollës
Çka është biografia dhe çka autobiografia
Çka është citati
Çka është diskutimi dhe çka është biseda
Çka është drama
Çka është elegjia
Çka është emri
Çka është emri i përgjithshëm dhe emri i përveçëm
Çka është enumeracioni
Çka është epanastrofea
Çka është epika
Çka është Epiteti
Çka është eseja
Çka është figura e krahasimit
Çka është fjalia dëftore
Çka është fjalia dëshirore
Çka është fjalia dhe cilët/cilat janë përbërësit e saj
Çka është fjalia e përbërë
Çka është fjalia e përbërë me pjesë nënrenditëse rrjedhimore
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura ftilluese
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura kohore
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura krahasore
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura kushtore
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura lejore
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura mënyrore 
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura mënyrore
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura përcaktore
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura qëllimore
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura sasiore
Çka është fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditura shkakore
Çka është fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë
Çka është fjalia nxitëse
Çka është fjalia pyetëse
Çka është folja
Çka është folja këpujore
Çka është forma veta dhe numri i foljes
Çka është forma, fjala, tema dhe mbaresa e fjalës
Çka eshte frazeologjia
Çka është gjinia asjanëse e emrit
Çka është gjinia e emrit
Çka është gjuha
Çka është gradacioni
Çka është hiperbola
Çka është ideja e veprёs letrare
Çka është intonacioni
Çka është inversioni
Çka është kallëzimi popullor
Çka është Kallëzuesi
Çka është kallëzuesi
Çka është kallëzuesori
Çka është kallëzuesori i kundrinorit të drejtë
Çka është komedia
Çka është kompozicioni i veprës epike
Çka eshte kontrasti
Çka eshte krahasimi
Çka është kryefjala
Çka është kundrinori
Çka është kundrinori i drejtë
Çka është kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Çka është kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Çka është leksikologjia
Çka është leksiku dhe fusha leksikore
Çka është letërsia
Çka është lidhëza
Çka është ligjërata e drejtë
Çka është ligjërata e zhdrejtë
Çka është lirika
Çka është litota
Çka është mbiemri
Çka është metafora
Çka është metonomi
Çka është miti dhe legjenda
Çka është monodrama
Çka është monologu i brendshëm
Çka është morfologjia
Çka është motivi dhe ritmi
Çka është motivi i veprёs letrare
Çka është ndajfolja
Çka është ndajshtimi
Çka është ninulla
Çka është njoftimi
Çka është novela
Çka është numërori
Çka është parafjala
Çka është paralelizmi figurativ
Çka eshte paronomazia
Çka është pasthirrma
Çka është përcaktori
Çka është përemri
Çka është përemri lidhor
Çka është përemri pyetës
Çka është perifraza
Çka është përsëritja
Çka është përshkrimi
Çka është personifikimi
Çka është pikëçuditja dhe kur përdoret
Çka është pikëpyetja dhe kur përdoret
Çka është poema
Çka është poezia
Çka është poezia lirike
Çka është poezia refleksive apo mediative
Çka është poezia satirike
Çka është polisedenti
Çka është polisindeti dhe çka është asindeti
Çka është portretizimi
Çka është presja dhe pse përdoret
Çka është pyetja retorike
Çka është radiodrama
Çka është radioja dhe Televizioni
Çka është rasa dhe cilat janë rasat e emrit
Çka është rasa emërore
Çka eshte Revista
Çka është rima
Çka është ritregimi
Çka është romani
Çka është romani aventurier
Çka është romani fantastiko – shkencor
Çka është rrethanori
Çka është rrethanori i kohës
Çka është rrethanori i mënyrës
Çka është rrethanori i qëllimit
Çka është rrethanori i sasisë
Çka është rrethanori i shkakut
Çka është rrethanori i vendit
Çka është rrokja
Çka është shkallëzimi
Çka është simboli
Çka është sinektoda
Çka është sintaksa
Çka është soneti
Çka është strofa
Çka është subjekti
Çka është subjekti i veprës letrare
Çka është teatri
Çka është telegrami
Çka është tema e veprёs letrare
Çka është theksi
Çka është theksi i fjalisë
Çka është theksi logjik
Çka është tragjedia
Çka është trajta e shquar dhe e pashquar e emrit
Çka është tregimi
Çka është udhёpёrshkrimi
Çka është vargu
Çka është vjersha
Çka janë anekdotat
Çka janë antonimet, sinonimet dhe homonimet
Çka janë baladat
Çka janë diftongjet dhe grupet e zanoreve
Çka janë emrat abstraktë
Çka janë emrat e numërueshëm dhe të panumërueshëm
Çka janë emrat e numrit njejës dhe emrat e numrit shumës
Çka janë emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm
Çka janë emrat frymorë dhe jofrymorë
Çka janë emrat konkret
Çka janë emrat konkretë dhe abstraktë
Çka janë emrat përmbledhës dhe të lëndës
Çka janë fabulat
Çka janë fjalët e parme dhe jo të parme
Çka janë fjalët e përbëra
Çka janë fjalët e përbëra ose kompozitat
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje kundërshtuese
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje përmbyllëse
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje shtuese
Çka janë fjalitë e përbëra me bashkërenditje veçuese
Çka janë fjalitë e përbëra me nënrenditje
Çka janë foljet e parregullta
Çka janë foljet e rregullta
Çka janë foljet joveprore
Çka janë foljet veprore
Çka janë gjëegjëzat
Çka janë homonimet
Çka janë këngët e dasmës
Çka janë këngët kreshnike
Çka janë lidhëzat bashkërenditëse
Çka janë lidhëzat nënrenditëse
Çka janë mbiemrat
Çka janë onomatopetë
Çka janë parafjalalët
Çka janë parashtesat
Çka janë pasthirrmat
Çka janë përemrat dëftorë
Çka janë përemrat lidhorë
Çka janë përemrat pyetës
Çka janë përrallat
Çka janë pjesët e ndryshueshme të ligjeratës dhe cilat janë ato
Çka janë prapashtesat
Çka janë proverbat
Çka janë pyetjet retorike
Çka janë shenjat
Çka janë sinjalet
Çka janë sinonimet
Çka janë treguesit
Çka janë treguesit, sinjalet dhe shenjat
Çka janë veprat dramatike
Çka janë veprat epike
Çka janë veprat lirike
Çka quajmë pjesë të ligjeratës dhe cilat/cilët janë pjesë e ligjeratës
Çka quajmë reportazh
Çka quajmë rrënjë
Çka shprehë poeti në krijimet lirike
Çka studion Koreografia
Çka tregojn mënyrat e foljes
Çka tregojnë foljet veprore dhe joveprore
Çka tregojnë kohët e foljes
Çka tregojnë vetat e foljes
Çka tregon fjalia habitore
Çka tregon mënyra dëshirore e foljes
Çka tregon mënyra habitore e foljes
Çka tregon përemri i pacaktuar
Çka tregon përemri pronor
Çka tregon përemri vetor
Çka tregon përemri vetvetor
Çka vihet në fund të fjalisë dëshirore
Dramën “Besa” e shkroi
Fjalët si këto: faleminderit, lamtumirë, mirëmëngjesi, tungjatjeta, udha e mbarë, tung etj. në gramatikë janë
Gjuha shqipe bën pjesë në familjen e
Komedinë katërmbëdhjetë vjeç dhëndërr e shkroi
Ku dhe kur lindi Adelina Mamaqi
Ku dhe kur lindi Dritëro Agolli
Ku dhe kur lindi Esad Mekuli
Ku dhe kur lindi Faik Konica
Ku dhe kur lindi Filip Shiroka
Ku dhe kur lindi Gaqo Bushaka
Ku dhe kur lindi Ismail Kadare
Ku dhe kur lindi Luan Starova
Ku dhe kur lindi Molieri
Ku dhe kur lindi Nazmi Rrahmani
Ku dhe kur lindi Rexhep Qosja
Ku dhe kur lindi Zef Serembe
Ku dhe kur u hap shkolla e parë
Ku dhe kur u mbajt kongresi i alfabetit të gjuhës shqipe
Ku dhe kur vdiq Esad Mekuli
Ku janë ndryshimet më të mëdha ndërmjet dy dialekteve të shqipes
Ku vendoset parashtesa
Ku vendoset prapashtesa
Kur dhe ku lindi Migjeni
Kur dhe ku lindi Vehbi Kikaj
Kur u botua romani ” Kronikë në gur”
Kur u botua romani ”Gjenerali i ushtrise se vdekur”
Kur u botua vepra ”Meshari”Si quhej instrumenti tradicional i të parëve tanë
Kush e shkroi abetaren e pare shqipe
Kush e shkroi librin ” Anzat e Parnasit ”
Kush e shkroi librin ” Kalorësi i Skëndërbeut ”
Kush e shkroi librin ” Kasolla e Xha Tomit ”
Kush e shkroi librin ” Premiera e një pranvere ”
Kush e shkroi librin ” Trimi i mirë me shokë shumë”
Kush e shkroi librin ”Adami dhe Eva ”
Kush e shkroi librin ”David Kopperfildi ”
Kush e shkroi librin ”Heshtja e Armëve ”
Kush e shkroi librin ”Zezona”
Kush e shkroi poezinë fatet
Kush e shkroi romanin ” Rruga e shtëpisë sime”
Kush e shkroi romanin ”Era dhe Lisi”
Kush e shkroi romanin ”Gjenerali i ushtrisë së vdekur ”
Kush e shkroi romanin Kështjella
Kush e shkroi romanin Kronikë në Gur
Kush e shkroi veprën ” Darka e gabuar ”
Kush e shkroi veprën ” Dimri i madh”
Kush e shkroi veprën ” E di një fjalë prej guri ”
Kush e shkroi veprën ” Komisari Memo ”
Kush e shkroi veprën ” Kush e solli Doruntinën ”
Kush e shkroi veprën ” Motive me diell”
Kush e shkroi veprën ” Një pamje tjetër ”
Kush e shkroi veprën ” Panairi i kufomave ”
Kush e shkroi veprën ” Prilli i thyer ”
Kush e shkroi veprën ” Qyteti pa Reklama ”
Kush e shkroi veprën ” Ura me tri harqe ”
Kush e shkroi veprën ” Zogj dhe gurë”
Kush e shkroi veprën ”Bagëti e Bujqësi”
Kush e shkroi veprën Dasma
Kush e shkroi veprën ”Dekameroni”
Kush e shkroi veprën ”Doktor Gjilpëra”
Kush e shkroi veprën ”Endërrime”
Kush e shkroi veprën fjalët e qiririt
Kush e shkroi veprën Frymëzime djaloshare
Kush e shkroi veprën ”Gazetari, Mbreti e Uria”
Kush e shkroi veprën ”Lahuta e Malcisë”
Kush e shkroi veprën ”Luli i vocërr”
Kush e shkroi veprën Lumi i vdekur
Kush e shkroi veprën Përse mendohen këto male
Kush e shkroi veprën ”Poema e Mjerimit”
Kush e shkroi veprën princesha Argjiro
Kush e shkroi veprën Shekullimi im
Kush e shkroi veprën ”Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”
Kush e shkroi veprën ”Vdekja më vjen prej syve të tillë’
Kush e shkroi vepren Zogu dhe Kulla
Kush është kallzuesori i kryefjalës dhe i kundrinës së drejtë
Kush janë kohët e mënyrës dëshirore
Kush janë kohët themelore të foljes
Kush janë mënyrat kryesore të formimit të emrave
Kush janë mënyrat kryesore të formimit të mbiemrave
Kush janë përbërësit e fjalisë së thjeshtë
Kush janë përemrat pyetës
Kush quhen tinguj
Me çfarë pyetjesh gjendet kryefjala
Me cilat pyetje gjendet kryefjala
Me cilat pyetje gjendet rrethanori
Me çka mbaron fjalia dëftore
Me çka mbaron fjalia nxitëse
Me çka mbaron fjalia pyetëse
Me çka mbaron fjalia thirrmore
Me çka shprehet kryefjala
Me çka shprehet kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Me çka shprehet kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Me çka simbolizohet vasha dhe djali në këngët popullore të dashurisë
Me kend është i ngjajshëm kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Me se shprehet kundrinori i drejtë
Në cilat raste duhet shkruar me shkronjë të madhe
Në cilën familje gjuhësh bën pjesë gjuha shqipe
Në cilin vit u bë unifikimi (standardizimi) i gjuhës letrare shqipe dhe ku
Në gjuhën shqipe folja ka gjashtë mënyra. Cilat janë ato
Nga kush formohet fjalia e thjeshtë
Nga rrjedh gjuha shqipe
Numëro pjesët e ndryshueshme të ligjëratës
Për cilin përshkrim themi se është i jashtëm
Për çka shërbejnë mënyrat e foljes
Për çka shërbejnë përemrat pyetës
Përemrat që tregojnë kujt i përket diçka quhen
Romanin Kronikë në Gur e shkroi
Sa bashkëtingëllore dyshe ka alfabeti ynë dhe cilat janë ato
Sa dialekte ka gjuha jonë dhe cilat janë ato
Sa dialekte ka gjuha shqipe
Sa forma i kanë foljet
Sa gjini dhe trajta ka emri
Sa gjini i ka emri dhe sa trajta i ka emri
Sa lakime ka emri
Sa pjesë ka vepra ” Komedia Hyjnore”
Sa rasa ka emri në gjuhën shqipe dhe cilat janë ato
Sa shkallë kanë mbiemrat
Sa shkronja apo fonema i ka gjuha shqipe – sa zanore dhe bashkëtingllore janë tek gjuha shqipe
Sa shkronja ka alfabeti ynë
Sa zanore ka gjuha shqipe dhe cilat janë ato
Sa zgjedhime i ka folja
Shkruani për Kongresin e Alfabetit të gjuhës shqipe
Shkruani për mediat e shkruara dhe ato elektronike
Shkruani për vjetërsinë e gjuhës shqipe
Shkruani pët strukturën e poezisë lirike 
Si bëhet klasifikimi i bashkëtingëlloreve në gjuhën shqipe
Si bëhet klasifikimi i zanoreve në gjuhën shqipe
Si bëhet shkrimi i datave
Si dallohet grupi emëror kryefjalë
Si eshte emri i vërtetë i Molierit
Si formohet mbiemri
Si klasifikohen emrat
Si mund të jetë gjuha
Si mund të ngrihet një bibliotekë në shkollën tuaj
Si ndahen mbiemrat
Si ndahen pjesët e ligjeratës
Si ndahet gramatika e gjuhës shqipe
Si ndërtohet kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Si ndryshon folja
Si quhet autori i Abetares së parë në gjuhën shqipe
Si quhet çështja kryesore a problemi themelor që pasqyrohet me një vepër letrare
Si quhet filmi i parë shqiptar
Si quhet mjeti shprehës me të cilin spikatim bukurinë e nuses p.sh. – dhëmbët si inxhi, shtati si selvi
Si shkruhen datat
Si shprehet rethanori
Si të shkruajmë një tregim
Trego dallimin e letërsisë popullore për dallim nga letërsia e shkruar
Veprën “Abetarja e shkronjëtorja” e shkroi
Veprën “Fjala gdhend gurin” e shkroi
Veprën “Komisari Memo” e shkroi
Veprën “Mesditë” e shkroi
Veprën “Mosha e bardhë” e shkroi
Veprën “Në rrugë dola” e shkroi
Veprën “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo” e shkroi
Veprën “Trëndafili në gotë” e shkroi
Veprën “Vjen njeriu i qeshur” e shkroi
Veprën Andrra e jetës e shkroi
Veprën Dr.Gjilpëra e shkroi
Veprën Shqipëria ç’ka qënë,ç’është dhe ç’do të bëhet e shkroi
Ku dhe kur vdiq Faik Konica
Cila është drama e parë në gjuhën shqipe
Kush e kompozoi himnin shqiptar
Në cilin vit u hap shkolla e parë shqipe
Emri në gjuhën shqipe ka kategorinë gramatikore të
Çka janë pjesët e pandryshueshme të ligjeratës dhe cilat janë ato
Çka është portreti
Romanin ,,Rruga e shtëpisë sime” e shkroi

Dramën ,,Cuca e maleve” e shkroi
Ku dhe kur lindi Sami Frashëri
Romanin Kështjella e shkroi
Si gjendet kryefjala
Cili është emri i vërtetë i Lasgush Poradecit
Luli ishte njëri nga nxënësit e
Kryefjala gjendet më lehtë me pyetjet
Kallëzuesi gjendet më lehtë me pyetjet
Çka shprehim me fjali
Me pyetjet: Ç’bëri ?, Ç’pëson? Ç’është? Si është? që ia drejtojmë kryefjalës, e gjejmë
Si e gjejmë kallëzuesin e fjalisë
Gjymtyrët kryesore të fjalisë janë
Si e gjejmë kryefjalën e fjalisë
Si quhet fjala për të cilën flitet në fjali
Cili është funksioni i fjalisë
Mendimet, dëshirat dhe nevojat tona i shprehim me
Kush e shkroi veprën Verorja
Alfabeti i gjuhës shqipe i ka
Pse themi se fonema ka funksion dallues
Kush e hapi shkollën e parë shqipe në Zhelinë të Tetovës
Kush e hapi shkollën e parë shqipe në Rashqe të Dervendit të Shkupit
Kush e hapi shkollën e parë shqipe në Vërban
Kush e hapi shkollën e parë shqipe në Chicago të SHBA-s
Cili është emri i vërtetë i Migjenit
Kush e shkroi veprën letrare princesha Argjiro
Libri i parë i Ismail Kadaresë me poezi (e shkruan kur ishte gjimnazist) quhet
Cili është romani i parë shqiptar dhe në cilin vit është botuar
Si quhet libri i parë i shkruar në shqip
Cili është dokumenti i parë i shkruar në shqip
Kur dhe ku u hap shkolla e parë shqipe
Me cilat vende kufizohet Shqipëria

Energy Quiz – Kuiz për energjinë

16 Pri

How well do you know the energy and resources of our planet ? Quiz and tell me how many percent of the arrangements you answered correctly. Play with the mouse.Quiz about energy.It has 20 question.Choose the correct answers.Quiz about sun or electricity.

Sa mirë e njihni energjinë dhe burimet e planetit tonë? Luani këtë kuiz dhe gjeni se sa për qind përgjigjeni saktë. Luaj me maus.Kuiz për energjinë. Ka rreth 20 pyetje.

Per ta luajtur kete kuiz kliko mbi- to play this quiz click over :  Energy Quiz – Kuiz për energjinë

Kuizi shumëzimi me 1 – Kuiz nga Matematika

16 Pri

Kuizi shumezimi me 1.Ky eshte nje kuiz rreth shumezimit me 1.Pra eshte kuiz i thjeshte.Testoni veten se sa e dini shumezimin.

Zgjidhni pergjigjet e sakta ne kete kuiz.

Per ta luajtur kete kuiz kliko mbi: Kuizi shumëzimi me 1

Kuizi shumëzimi me 2 – Kuiz nga Matematika

16 Pri

Nje kuiz nga matematika rreth shumezimit me 2.Pra testoni veten se sa dini rreth shumezimit me 2.

Per ta luajtur kete kuiz kliko mbi: Kuizi shumëzimi me 2

Kuizi shumëzimi me 3 – Kuiz nga Matematika

16 Pri

Kuizi shumëzimi me 3.Nje kuiz per shumezimin me numrin 3.Pra testoni veten se sa dini rreth shumezimit me 3.

Per ta luajtur kete kuiz kliko mbi: Kuizi shumëzimi me 3 – Kuiz nga Matematika

Kuizi shumëzimi me 4 – Kuiz nga Matematika

16 Pri

Nje kuiz rreth shumezimit me 4.Testoni veten se sa e dini tabelen e shumezimit.Tabela e shumezimit me 4 eshte nje kuiz shume i mire qe ju ndihmon te mesoni tabelen e shumezimit me 4.

Per ta luajtur kete kliko mbi: Kuizi shumëzimi me 4 – Kuiz nga Matematika

 

 

Kuizi shumëzimi me 5 – Kuiz nga Matematika

16 Pri

Kuizi shumezimi me 5.Nje kuiz rreth shumezimit me 5.

 

Luaj kuizin shumezimi me 5 .Testoni veten se sa dini rreth tabeles se shumezimit 

Per ta luajtur kete kuiz kliko mbi: Kuizi shumëzimi me 5 – Kuiz nga Matematika

Kuizi shumëzimi me 6 – Kuiz nga Matematika

16 Pri

Kuizi me shumezim me 6.Ky eshte nje kuiz per shumezimin me 6.Shumezimi me 6.Tabela e shumezimit me 6. Pergjigjuni ne pyetjet qe parashtrohen.

Per ta luajtur kete kuiz kliko  Kuizi shumëzimi me 6

Kuizi shumëzimi me 7 – Kuiz nga Matematika

16 Pri

Nje kuiz rreth shumezimit me 7.Testoni veten se sa dini rreth shumezimit me 7.Pergjigjuni pyetjeve qe ju parashtrohen .

Per ta luajtur kete kuiz kliko ketu

Test nga Biologjia (Pyetje dhe pergjigje te shumta)

14 Pri

Biologji test (pytje dhe pergjigje)

Do të shtohen vazhdimisht pytje dhe përgjigje kështuqë na vizitoni prap

Kliko mbi pyetjen që ju intereson dhe dërgoheni tek përgjigja përkatëse

www.rapitful.blogspot.com

 

Si quhen bimët me lule të vërtetë me fryte ?

Sa % etanol ne gjak shkakton vdekjen :

Akrozomi i spermatozoidit krijohet nga ?

Numri i leukociteve ne 1 mm3 ne gjakun e njeriut sillet:

Skeleti i njeriut eshte i ndertuar nga:

Ku gjenden dhe si quhen eshtrat me te shkurter te njeriu ?

Si quhet organizmi nje veqori e te cilit percaktohet nga 2 gjenet e njejta ?

Cili eshte ashti me i gjate ne trupin e njeriut ?

Te bimet si term tjeter per nenllojin perdoret ?

Krimbi i tokes merr fryme me ?

Si quhen rrenjet e myshqeve ?

Si quhet nenlloji te kafshet shtepiake ?

Gjatë zhvillimit embrional prej ektodermes krijohen:

Si quhet forma e bashkëjetesës së dy organizmave që kanë dobi të ndërsjellë por jo të obliguesheme ?

Qarkullimi i vogël i gjakut te njeriu

Zebra e cila si burim te ushqimit përdorë bimët është organizëm:

Cila është faza e fundit e ciklit të zhvillimit të bakteriofagut ?

Cila nga këto organele qelizore e mbrojnë organizmin nga mikroorganizmat ?

Cili nga keto është hetrozigot ?

Si quhen bimët me lule në formë boqe pa fryte ?

Kodoni është pjesë e :

Si quhet tipi organit eksekretues të zvarranikët ?

Ku formohen leukocitet ?

Gjatë zhvillimit embrional nga mezoderma zhvillohet:

Në cilën pjesë të qelizës kryhet cikli Krebsit ?

Procesi i shendrrimit te larves se bretkosës ne bretkosë te rritur quhet:

Kush eshte pjesë perberese e ADN ?

Glikoliza është faza e përbashkët e:

Deveja, gjirafa dhe dreri ne cilin grup te shtazeve bejne pjese keta organizma:

Me sistem nervor difuz-rrjetor karakterizohen:

Replikimi i ADN-se eshte proces:

Tokat e lena djerrine , pyjete prera jane karakteristike per:

Volvoksi eshte pjese e :

Si quhet organet qe luajn rolin e kercellit te bimet e ulta ?

Sa jane te medhenje Akrepat-Scorpiones ?

Gjatë zhvillimit embrional nga mezoderma zhvillohet:

Antikodoni është pjesë e :

Nukleotidet janë njesi ndërtimore që marrin pjesë në ndërtimin e:

Cila nga këto bimë përmban më së shumti fitonicide ?

Në cilën kategori sistematike të shtazëve bënë pjesë pinguini ?

Cila nga bazat e mëposhtme është prezente te ARN-ja e që mungon te ADN-ja ?

Si quhet organi që luan rolin e gjethes tek bimët e ulëta ?

Aminoacidet janë njesi ndërtimore që marrin pjesë ne ndërtimin e :

Në cilën pjesë te lëkurës gjenden receptorët për dhembje ?

Sa aminoacide gjatë sintezës së proteinave kodohen nga vargu i më poshtëm i ARN (I)? CGUUUACACCGUCAC

Qarkullimi i madh i gjakut te njeriu:

Gjatë procesit të frymëmarrjes oksigjeni kalon direkt nga ajri në gjak përmes ?

Cila është faza e parë e ciklit të zhvillimit të bakteriofagut ?

Cila metodë aplikohet për pastrimin e mjedisit të ndotur nga bakteriet duke përdorur acidet ?

Cila prej bimëve të mëposhtme është indikator biologjik që përcakton shkallën e ndotjes së mjedisit ?

Cilat organele qelizore e kryejnë zbërthimin e materieve organike në qelizë ?

Si quhet vendi ku bashkohet qeliza nervore me qelizën e muskulit të lëmuar ?

Në cilën pjesë të lëkures gjenden receptoret për prekje

Cila metod aplikohet për pastrimin e mjedisit të ndotur nga bakteriet duke përdorur bazat ?

Cilat etapa të njëpasënjëshme kryhen në interfazën gjatë ciklit të ndarjes qelizore ?

Çka ndodh në organizmin e njeriut nëe nuk funsionojnë veshkat ?

Nëse te prindërit gjenotipi për percaktimin e grupeve të gjakut është BB × A0, çfarë do të jetë gjenotipi te pasardhësit ?

Në cilen pjesë të qelizës kryhet oksidimi i materieve organike përmes ciklit të Krepsit ?

Cili organ i tretejes te njeriu e pengon kalimin e ushqimit në rrugët frymëmarrejes ?

Cili nga këto bimë permbajnë më së shumti fitoncide ?

Sa palë qifte nervore dalin prej trutit të shpendëve ?

Cili nga këto gjene është hetrozigot ?

Cila është proteinë e muskujve skeletorë ?

Ne cilen nenfaze te profazes te ndarjes se pare mejotike verehet dukuria e sinapsit:

Në cilin grup të kategorisë trofike (ushqyese) bën pjesë njeriu ?

Cili nga sindromet e shenuara me poshte i hasim vetem te gjinia mashkullore ?

Si quhen bimët me lule të vërtetë me fryte ?A kanë bërthamë qelizat eukariote

A kanë bërthamë qelizat prokariote

ARN krijohet:

Bashkeveprimi ndermjet gjeneve ne percaktimin e nje veqorie te caktuar quhet:

Çfarë funksioni kanë mitokondriet

Çfarë janë indet?

Çfarë roli ka glukagoni

Çfarë roli ka periosti

Çfarë roli kanë ribozomet

Cila është njesia elementare e muskulit

Cila është njesia elementare e veshkës

Cila është rëndësia e transpiracionit tek bimët ?

Cila nga bazat e mëposhtme acidike mungon te ARN-ja ?

Cili prej këtyre grupeve të organizmat në nje ekosistemë janë plotësisht zbërthyes ?

Cilat nga këto grupe të gjallesave janë paraqitur të parat ne rruzullin tokësor ?

Si quhen organet që luajnë rolin e kërcellit te bimet e ulëta ?

Cila nga këto shtazë kryen frymëmarrejen me anë te mushkrive ?

Luani i cili si burim përdorë organizmat bimëngrënës (shtazët) është organizëm:

Cila nga metodat e menagjimit të mbeturinave paraqetë procesin gjatë të cilit mbeturinat me mjete të posaqëme imtësohen ,të cilat pastaj largohen përmesë gypave te kanalizimit ?

Në cilën kateegori të shtazëve bën pjesë sqepori ?

Te njeriu gjenet e hemofilisë dhe daltonizmit ndodhen në kromozomin:

Në procesin e mpiksjes së gjakut luan rol vitamina:

Çka është vitamina ?

Shumica e qelizave nervore komunikojnë në mes veti permes

Cili organ i tretjes te njeriu e pengon kalimin e ushqimit në rrugët e frymëmarrjes ?

Ku kryhet biosinteza e proteinave ?

Numri më i madh i receptorëve për të ftohët te njeriu janë të vendosur në:

Lipidet bëjnë pjesë në grupin e substancave organike:

Veprim antagonist me insulinën ka hormoni:

Si shumohet euglena ?

Organi më i madh i trupit është:

Truri i vogël është qendër për rregullimin dhe drejtpeshimin e trupit dhe kordinatorë i levizjes që më se miri është zhvilluar te :

Sa nukleotide radhiten në kodonin e ARN-I për të caktuar vendin e një aminoacidi në zingjirin polipeptidik ?

Acidi askorbik dhe Tokoferoli janë:

Sa eshte perafersisht numri i aminoacideve ne natyrë ?

Cilat janë format kryesore të qelizave tek organizmat një dhe shumëqelizorë

Cilat janë gjëndrat tretëse

Cilat janë llojet e bazave që gjenden tek ADN-ja ?

Cilat janë pjesët e lules ?

Cilat qeliza e krijojnë melaninën

Cilës mbretëri i përkasin bimët

Cilët janë gjitarët

Cili është funskioni i membranës qelizore

Cili është roli i bërthamës qelizore

Cili është roli i citoplazmës

Cili është roli i murit apo paretit qelizor

Cili është roli i ujit në organizëm

Citoplazma gjendet

Çka është amilaza

Çka është artikulacioni

Çka është Biologjia

Çka është citoplazma

Çka është dehidrimi

Çka është dializa

Çka është difuzioni

Çka është estrogjeni

Çka është Fauna

Çka është fenotipi

Çka është filamenti

Çka është flora

Çka është gjenotipi

Çka është glukagoni

Çka është kërcelli

Çka është komensalizmi

Çka është kompleksi i Golxhit

Çka është lipaza

Çka është mejoza

Çka është melanina

Çka është metamorfoza

Çka është miofibrili

Çka është monera

Çka është nefroni

Çka është organizmi ?

Çka është oseina

Çka është osifikimi

Çka është parazitizmi

Çka është pepsina

Çka është periosti

Çka është peristaltika

Çka është pigmenti

Çka është pistili ?

Çka është placenta

Çka është protista

Çka është qeliza

Çka është resorbimi

Çka është retikulumi endoplazmatik

Çka është saprofitizmi

Çka është serumi

Çka është simbioza dhe antibioza

Çka është skolioza

Çka është sutura

Çka është taksonomia

Çka është testosteroni

Çka është tiroksina

Çka është urina

Çka është vakuola qelizore

Çka është vreri apo idhësi

Çka formon bashkimi i luleve në një bisht të përbashkët ?

Çka gjenden në gjene

Çka janë alelet ?

Çka janë antitrupat

Çka janë arteriet

Çka janë enzimet

Çka janë fosilet

Çka janë gamaglobulinat

Çka janë gjenet

Çka janë gjitarët

Çka janë kapilarët

Çka janë kemoreceptorët

Çka janë kloroplastet

Çka janë kortikoidet

Çka janë lulesat ?

Çka janë neurotransmiterët ?

Çka janë organelet qelizore

Çka janë poret

Çka janë ribozomet

Çka janë thekët ?

Çka janë Vaksinat

Çka janë venat

Çka lirohet nëpërmjet poreve

Çka përmban urina

Eukariotë quhen

Fieret bëjnë pjesë në grupin e bimeve

Frutet dhe farat përhapen përmes

Hipofiza dhe Hipotalamusi nuk kontrollojne tajitjen e hormoneve:

Hipoteza

Hormoni i nxitjes së tiroides (TSH) sekretohet nga

Ind është

Kembimi i pjeseve ndermjet kromozomeve johomologe shenohet si:

Ku formohen eritrocitet ?

Ku formohet melanina

Ku gjenden kloroplastet dhe çfarë roli kanë

Ku gjendet oseina

Ku jetojnë gjitarët

Ku jeton ameba

Ku krijohet pigmenti

Ku kryhet procesi i tranksriptimit?

Ku zhvillohen të vegjëlit tek gjitarët

Kur zberthehen proteinat fitohen ?

Kush bënë pjesë në bimë

Kush bënë pjesë në qeliza prokariote

Kush e zbuloi qelizënSi ndahen qelizat

Kush eshte laboratori i organizmit qe kryen me se 500 funksione ?

Lulja është organ i

Materia organike oseina hyn në përbërjen e indit

Membrana qelizore rregullon

Miozina është strukturë fijëzore proteinike që merr pjesë në ndërtimin e

Mplakja dhe vdekja e qelizes jane te lidhura me demtimin e membranes se:

Mungesa e cilës vitaminë shkakton rakitisin apo rahitisin

Muri apo pareti qelizor gjendet vetëm te

Në anafazën e dytë të mejozës ndahen dhe shkojnë drejt poleve të kundërta

Në cilin kromozom gjenden gjenet për sistemin HLA (çka varet nga ky sistem ‘HLA’)?

Në cilin kromozom gjendet sistemi për grupet e gjakut A,B,O ?

Në cilin kromozon gjendet gjeni qe determinon RH faktorin dhe Fenilketonurinë?

Në pjesët e gjalla të qelizës bëjnë pjesë

Në pjesët jo të gjalla të qelizës bëjnë pjesë

Ne qelize uji gjendet ne forme te:

Në sa etapa kryhet procesi i frymëmarrjes qelizore ?

Në sa etapa zhvillohet metabolizmi i lipideve ?

Nga 106 elemente kimike qe njihen deri me sot,sa % nga ato kane veprim te larte biologjik ?

Njesia themelore e çdo organizmi është

Organizmat heterotrofë janë organizmat të cilët

Organizmat parazitë janë ato organizma të cilët

Organizmi quhet hermafrodit kur

Për çka shërben glukoza

Periosti është një shtresë që rrethon

Periosti është një shtresë që rrethon

Pistili është

Pluhurimi(polenizimi,pjalmimi) është

Prej kujt përbëhet sistemi nervor periferik

Prej kujt varet forma e qelizës

Produkt i parë i fotosintezës është

Prokariotë quhen

Pse kimia, fizika dhe biologjia quhen shkenca natyrore?

Pse shfaqet obeziteti

Pse shfaqet skorbuti

Qelizat e bardha të gjakut quhen

Qelizat e kuqe të gjakut quhen

Qelizat eukariote

Qelizat në mes vete dallohen sipas

Ribozomet ndryshe quhen edhe si

Roli kryesor i frutit është

Sa e ka vlerën e pH-së lëngu i lukthit ?

Sa kromozome ka njeriu

Sa lloje të bazave gjenden tek ADN-ja ?

Sa lloje të kromozomeve dallojmë në aspektin morfologjik ?

Sa përqind e sipërfaqes së planetit Tokë është e mbuluar me ujë ?

Sheqeri i cili merr pjese ne ndertimin e acideve nukleike i takon grupit te:

Si e bën frymëmarrjen ameba

Si quhen këmbët e amebës

Si quhen ndryshimet që trashëgohen nga prindërit ?

Si quhen plastet e algave te kuqe ?

Si quhen qelizat që e krijojnë pigmentin

Si quhen te gjitha kromozomet e nje njeriu?

Si quhet demtimi i materialit trashegues nga helmet ?

Si quhet shtrembërimi i boshtit kurrizor

Si quhet vendi ku bashkohet qeliza nervore me qelizën e muskulit skeletik ?

Si shumohet ameba

Sinteza e proteinave bëhet në:

Sistemi nervor simpatik është pjesë përbërëse e

Struktura bimore e cila përbëhet nga embrioni, lënda rezervë dhe mbuloja quhet

Struktura bimore e cila përbëhet nga embrioni, lënda rezervë dhe mbuloja quhet

Teoria

Thekët janë

Uzinat energjetike të qelizës janë

Vakuola është

 

Ndiqe

Merreni çdo postim të ri drejt e te email-et tuaja.

%d bloggers like this: